Suche:
suche starten
Login

Jean de Chatillon (Jean von Saint-Pol, Johann von Chatillon)

Elterngenerationen: Kindgenerationen:

Jean de Chatillon (Jean von Saint-Pol, Johann von Chatillon)

Comte de Saint-Pol, Seigneur de Bohain, de Doullenger et de Luceu
Adelsgeschlecht: Haus Châtillon
Stammdaten

1344

persönliche Angaben

Eheschließung 1319:
Jeanne de Fiennes (Johanna von Fiennes; 1295-1353):
2 Kinder:
Guy IV. de Chatillon, Comte de St. Pol (+ um 1360)
Mahaut de Chatillon Comtesse de St. -Pol (+ nach1350)

natürlich

Eltern

Guy III. de Chatillon (Guido III. von Chatillon)

Marie de Bretagne

Ehen
PartnerEhe amOrt
Jeanne de Fiennes (Johanna von Fiennes)1319
Kinder
Geschwister


8852

Kommentar

Personen alphabetisch
 
Impressum