Suche:
suche starten
Login

Mahaut de Chatillon

Elterngenerationen: Kindgenerationen:

Mahaut de Chatillon

Comtesse de Saint-Pol
Adelsgeschlecht: Haus Châtillon
Stammdaten

1335

1378

persönliche Angaben

Eheschließung 1354:
Guy von Luxemburg-Ligny:
7 Kinder,
darunter Walram III. von Luxemburg-Ligny (1356-1415

natürlich

Eltern

Jean de Chatillon (Jean von Saint-Pol, Johann von Chatillon)

Jeanne de Fiennes (Johanna von Fiennes)

Ehen
PartnerEhe amOrt
Guy von Luxemburg-Ligny (Guy de Luxembourg-Ligny)1354
Kinder
Geschwister

keine erfasst


7693

Kommentar

Personen alphabetisch
 
Impressum